Tranh biện - Point Avenue

Tranh biện

Các khóa học Tranh biện (Debate) của Point Avenue nhằm trang bị cho các nhà lãnh đạo toàn cầu trong tương lai các kỹ năng tư duy phản biện, hợp tác, giao tiếp và sáng tạo của thế kỷ 21. Debate là một môn thể thao học thuật khuyến khích học sinh đặt nghi vấn về hiện trạng, thách thức các tiêu chuẩn và nói lên những gì các em tin tưởng.

Thông qua Debate, các em sẽ được thực hành và trau dồi đầy đủ bốn kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Học sinh sẽ được trau dồi kiến thức nền tảng của Tranh biện trong Khóa học Cơ bản (Tiểu học, Trung học) với trọng tâm là tập nói trước đám đông ở bậc Tiểu học và hình thức tranh luận nghị viện 3: 3 ở bậc Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Trong Khóa học Trung cấp (Tiểu học, Trung học), học sinh sẽ thực hành và nâng cao kỹ năng tranh biện qua việc khám phá các chủ đề, thực hành diễn thuyết và thực hành tranh biện trong bối cảnh cuộc thi. Trong Khóa học All-Stars (THPT), học sinh sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho các giải đấu tranh biện thông qua phân tích các kiến nghị, bài phát biểu được cá nhân hóa, luyện tập tranh biện và phân tích sau giải đấu.
Filter
close

Danh sách các khóa học

Phương pháp giảng dạy:

Các khoá học đều ứng dụng phương pháp học tập dựa trên “Tìm tòi - Khám phá” (Inquiry-based learning) kết hợp với các hoạt động thảo luận và tương tác trong lớp để khơi dạy trí tò mò và thúc đẩy các em chủ động đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề bài học. Từ đó, các em sẽ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tính chủ động, và phát triển tư duy phản biện.

Phương pháp 5E

Testimonials

close
close
close
close