KidTeacher Sêri

Thử Đồ ăn vặt Việt và Hàn

Chúng ta có ba khách mời trong tập KidTeacher tuần này! Linh Lê, Chuyên gia Tư vấn Tuyển sinh của Point Avenue có mặt tại đây cùng với Yudam và Jihoo để thử nhiều món ăn vặt ngon của Việt Nam và Hàn Quốc! Trong quá trình đó, Linh sẽ dạy các học sinh về tên các món ăn vặt Việt Nam và các con sẽ dạy cô về tên của các món Hàn Quốc. Chúc ngon miệng!

Dưới đây là những món ăn vặt được đề cập trong video này:

1. 약과 – Yakgwa: Honey Cookie

2. Bánh Phu Thê: Husband and Wife Cake

3. 술떡 – Ssultteok: Rice cake

4. 쌀과자 – Ssal Gwa Ja: Rice Crackers

5. Bánh Cốm: Green Sticky Rice Cake