KidTeacher Sêri

Tên các Bộ phận Cơ thể

Tập này chúng ta có Dan, người cố vấn cho chương trình STEAM cũng như chương trình THCS / THPT, với Siu, học sinh Point Avenue. Dan là một bậc thầy về cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, trong khi Siu thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Siu sẽ dạy Dan tiếng Việt còn Dan sẽ dạy Siu tiếng Tây Ban Nha. Chủ đề hôm nay là tên của các bộ phận cơ thể!

Dưới đây là những từ họ đề cập trong video này:

1. Hair ⇢ Tiếng Việt: Tóc | Tiếng Tây Ban Nha: El pelo

2. Shoulder ⇢ Tiếng Việt: Vai | Tiếng Tây Ban Nha: Los hombros

3. Feet ⇢ Tiếng Việt: Bàn chân | Tiếng Tây Ban Nha: Los pies

4. Nose ⇢ Tiếng Việt: Mũi | Tiếng Tây Ban Nha: La nariz

5. Head ⇢ Tiếng Việt: Đầu | Tiếng Tây Ban Nha: La cabeza

6. Arm ⇢ Tiếng Việt: Cánh tay | Tiếng Tây Ban Nha: Los brazos