Wordsmiths – Nói trước Công chúng/ Tranh biện

 

Chương trình Wordsmiths của chúng tôi sẽ phát triển kỹ năng nói của học sinh. Một trong những rào cản lớn nhất trong việc học tiếng Anh là sự thiếu tự tin vào khả năng nói. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong chương trình Wordsmiths là xây dựng sự tự tin cho học sinh, cung cấp cho các em một môi trường, nơi các em có thể phạm sai lầm và học hỏi từ đó mà không bị phán xét. Chương trình được chia thành 3 môn học riêng biệt, các môn học đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau:

Nói trước Công chúng 

Các môn học sẽ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản khi phát biểu và các kỹ năng mềm cần thiết để thể hiện sự tự tin và sức mạnh trong lời nói.

Kể chuyện Ấn tượng

Môn học sẽ tập trung vào việc khai thác các phương pháp và phong cách phát biểu trước công chúng, cho học sinh thấy cách tạo nên những câu chuyện hấp dẫn thu hút sự chú ý của khán giả. Tư duy sáng tạo sẽ phát triển khi học sinh học cách kể những câu chuyện nổi tiếng và cả những câu chuyện mà các em tự viết.

Tranh biện

Môn học này sẽ tập trung vào việc học phương pháp tranh biện mở. Học sinh sẽ phải xây dựng, sắp xếp và diễn đạt các cuộc tranh luận một cách hiệu quả về các chủ đề được chọn trước. Học sinh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi phản bác lại để bảo vệ luận điểm của mình. Khóa học này sẽ cho thấy sự tranh đua của học sinh trong khi thực hành các kỹ năng tư duy phân tích quan trọng dưới áp lực cao