Ink – Viết Học thuật/ Sáng tạo

 

Chương trình Ink của chúng tôi giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh lên mức độ cao hơn. Mục đích của khóa học là giúp học sinh thể hiện suy nghĩ và ý tưởng của mình dưới dạng văn bản một cách hùng hồn và có hiệu quả. Ngoài việc mài giũa ngữ pháp và phát triển vốn từ vựng, học sinh sẽ học các phong cách và phương pháp viết khác nhau, cũng như các cụm từ và thành ngữ phổ biến mà người bản địa thường dùng. Các môn học sẽ bao gồm cả viết học thuật và văn bản cá nhân, bao gồm viết truyện và nhật ký, để đánh thức sự sáng tạo cũng như tư duy phân tích.