KidTeacher Sêri

Cụm từ Hữu ích cho Mua sắm

Video của tuần này có Thảo Lê, Cố vấn STEAM và Siyoon, học sinh Point Avenue của chúng tôi! Thảo Lê thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt, trong khi Siyoon biết tiếng Hàn và rất siêng học tiếng Anh. Hãy xem khi họ trao đổi một số cụm từ hữu ích để mua sắm bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn!

Dưới đây là các biểu thức được sử dụng trong video này:

1. This one is too expensive. ⇢ Tiếng Việt: Cái này đắt quá | Tiếng Hàn: 이것은 너무 비싸다

2. Do you have any discount? ⇢ Tiếng Việt: Bạn có giảm giá không? | Tiếng Hàn: 이것은 할인을 하나요?

3. How much does it cost? ⇢ Tiếng Việt: Cái này giá bao nhiêu? | Tiếng Hàn: 이것은 얼마인가요?

4. I forgot my wallet. ⇢ Tiếng Việt: Tôi để quên ví mất rồi | Tiếng Hàn: 나는 지갑을 까먹었다