Dành cho Mẫu giáo - Khối 5

Steamology

Chương trình Steamology là một chương trình phát triển ngôn ngữ tiếng Anh giàu tính thực hành, kết hợp với giáo trình dựa trên các môn học Steam bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, và Toán học.

Đăng ký kiểm tra trình độ MIỄN PHÍ:
Đăng Ký

Khoá Học

Khám phá Steam

placeholder+image

Steam (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) là những lĩnh vực quan trọng trong sự thành công của mỗi đứa trẻ […]

English Learning Starters (ELS)

placeholder+image

English Learning Starters (ELS) là chương trình dành cho những học sinh có rất ít hoặc gần như chưa có sự tiếp xúc với tiếng Anh […]

English Learning Phonics (ELP)

placeholder+image

English Learning Phonics (ELP) là chương trình dành cho học sinh mới tiếp xúc hoặc có sự hạn chế tiếp xúc tiếng Anh […]

English Learning Foundations (ELF)

placeholder+image

English Learning Foundations (ELF) là chương trình được thiết kế dành cho những học sinh có nền tảng tiếng Anh cơ bản […]

English Learning 1-5 (EL 1-5)

placeholder+image

Chương trình English Learning (EL) bắt đầu kết hợp chương trình giảng dạy với thang cấp độ từ vựng Lexile […]