Dành cho Khối 9 - 12

Chương trình THPT

Chương trình THPT bao gồm các lớp kỹ năng như Viết, Nói trước Công chúng và Huấn luyện Cuộc sống. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các hệ thống học tập tương tác trực tuyến kết hợp với các giờ học trên lớp để cung cấp các lớp luyện thi chuẩn hóa như SSAT / ISEE, TOEFL / IELTS, SAT / ACT, SAT II, cũng như các lớp dạy kèm AP, IB và A Level. Hệ thống trực tuyến cho phép theo dõi sự tiến bộ của học sinh và cung cấp phản hồi về những điểm học sinh cần cải thiện qua các bài kiểm tra. Chúng tôi cũng hỗ trợ học sinh sửa bài tiểu luận và truy cập vào hệ thống có các bài kiểm tra thực hành tất cả các môn học.

Đăng ký kiểm tra trình độ MIỄN PHÍ:
Đăng Ký

Khoá Học

Lớp Tiếng Anh Nền tảng ELA

placeholder+image

Giá trị cốt lõi trong chương trình giáo dục của chúng tôi xoay quanh việc phát triển khả năng tiếng Anh của học sinh […]

Forge – Huấn luyện Cuộc sống

placeholder+image

Chương trình Huấn luyện Cuộc sống của chúng tôi là một chương trình đặc biệt trong tất cả các chương trình. Chúng tôi muốn cố vấn và phát triển học sinh của mình trở thành […]

TOEFL / IELTS

placeholder+image

Các khóa học tiếng Anh của chúng tôi được thiết kế để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL và […]

SAT / ACT

placeholder+image

Các khóa luyện thi SAT / ACT của chúng tôi sử dụng hệ thống học tập tương tác và trực tuyến để có thể theo dõi […]

SSAT

placeholder+image

Chương trình luyện thi SSAT giúp đào tạo học sinh tham dự các kỳ thi tuyển sinh theo yêu cầu của các trường […]

Point Avenue Wordsmiths Society

placeholder+image

Chúng tôi thực hiện cách tiếp cận có hệ thống, phương pháp và hợp lý trong việc đào tạo cho các sự kiện. Chúng tôi quyết định mục tiêu của mình là […]

Các chương trình Đọc & Viết khác

placeholder+image

Là một chương trình bổ trợ nâng cao trải nghiệm học tập cùng chúng tôi với việc tập trung chủ yếu vào việc tự đọc sách và viết […]