Dành cho Khối 5 - 9

Chương trình THCS

Tất cả các chương trình THCS được truyền tải thông qua các nền tảng công nghệ để phụ huynh, học sinh và cả giáo viên theo dõi và đánh giá tiến độ, cung cấp phản hồi ngay lập tức trên lớp. Các chương trình THCS cũng sẽ chuẩn bị cho học sinh các cuộc thi học thuật quốc tế như Cúp Học giả Thế giới và Cuộc thi Lịch sử Quốc tế Bee và Bowl.

Đăng ký kiểm tra trình độ MIỄN PHÍ:
Đăng Ký

Khoá Học

Tiến trình ELA

placeholder+image

Mỗi một cấp bậc tương ứng với một học kỳ kéo dài 17 tuần. Học sinh có 3 giờ học mỗi tuần […]

Ink – Viết Học thuật/ Sáng tạo

placeholder+image

Chương trình Viết giúp khả năng Anh ngữ của học sinh phát triển lên một tầm cao mới thông qua việc giao tiếp bằng văn bản. Mục đích của khóa học là […]

Test Prep – Luyện thi Chuẩn hoá

placeholder+image

Chương trình Luyện thi Chuẩn hóa chủ yếu xoay quanh việc giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SSAT, kỳ thi tuyển sinh quan trọng cho các trường Nội trú […]

Forge – Huấn luyện Cuộc sống

placeholder+image

Chương trình huấn luyện cuộc sống là một khóa học rất đặc biệt của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn cố vấn và phát triển học sinh của mình trở thành những con người hoàn thiện, mạnh mẽ cả trong […]

Point Avenue Wordsmiths Society

placeholder+image

Chúng tôi thực hiện cách tiếp cận có hệ thống, phương pháp và hợp lý trong việc đào tạo cho các sự kiện. Chúng tôi quyết định mục tiêu của mình là […]

Các chương trình Đọc & Viết khác

placeholder+image

Là một chương trình bổ trợ nâng cao trải nghiệm học tập cùng chúng tôi với việc tập trung chủ yếu vào việc tự đọc sách và viết […]