Kỹ năng sống (Forge)

Khoá học Forge tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện kỹ năng sống, và thiết lập mục tiêu; được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên cố vấn giàu kinh nghiệm nhằm cung cấp một môi trường thuận lợi cho các em đạt được thành công lâu dài về học tập, thể lực và sự nghiệp sau này (khoá học chỉ dành cho học sinh THCS).