Dành cho Tất cả Học sinh

Tư vấn Tuyển sinh

Chúng tôi cùng làm việc với học sinh để giúp các em ứng tuyển vào các trường Trung học Nội trú, Đại học và Sau Đại học. Đối với những học sinh mong muốn nhiều hơn là hướng dẫn ứng tuyển, chúng tôi sẽ cố vấn và huấn luyện các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình sau hành trình ứng tuyển.

Đăng ký KỲ HỌC MÙA THU:
Đăng Ký

 Về Chúng Tôi

Phương pháp

placeholder+image

Tư vấn tuyển sinh thực sự không bao hàm đủ những giá trị và tầm nhìn chúng tôi mong muốn được mang tới cho học sinh […]

Dịch vụ

placeholder+image

Chúng tôi làm việc với các học sinh từ Lớp 6 đến Sau Đại học để giúp các em trúng tuyển vào các trường nội trú, đại học và […]

Kết quả

placeholder+image

Kết quả trúng tuyển đa ngành nghề phản ánh sự đa dạng của học sinh mà chúng tôi đã và đang cố vấn. Nhiều học sinh […]