Dành cho Mẫu giáo - Khối 5

Tiếng Anh cấp Tiểu học

Chương trình Tiểu học nhằm thúc đẩy sự tò mò của học sinh và phát triển các kỹ năng tiếng Anh nền tảng từ Mẫu giáo đến Lớp 5. Các khóa học được thiết kế để khuyến khích học sinh làm chủ và phát triển các kỹ năng của Thế kỷ 21: tư duy phê phán, suy luận, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và các kỹ năng xã hội. Mỗi khóa học đều được xây dựng dựa trên các kỹ năng: Đọc, Viết, Nghe và Nói.

Đăng ký KỲ HỌC MÙA THU:
Đăng Ký

Khoá Học

Khoá học Kỹ sư tương lai

placeholder+image

Khóa học này cung cấp cơ hội cho học sinh phát triển sự hiểu biết và góc nhìn về cách mọi thứ được thiết kế và tạo nên […]

Khoá học Khoa học Môi trường

placeholder+image

Khóa học giúp học sinh giải thích những câu hỏi khoa học như Thay đổi khí hậu là gì, tại sao hiện tượng đó xảy ra […]

Chương trình Tiếng Anh các cấp độ

placeholder+image

Làm quen với Tiếng Anh (ELS): Giúp học sinh làm quen với bảng chữ cái,ngữ âm, các từ và câu cơ bản cần thiết cho giao tiếp hàng ngày […]