Dành cho Khối 9 - 12

Luyện thi Quốc tế

Chương trình Luyện thi cung cấp các khoá học chuyên sâu (SAT, SSAT, TOEFL, IELTS) dành cho học sinh có mong muốn ứng tuyển vào các trường Trung học Nội trú và Trường đại học hàng đầu. Bất kể là bài thi chuẩn hoá nào, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho học sinh kiến thức và chiến lược làm bài thi cần thiết, cũng như cố vấn cho từng cá nhân để đạt được kết quả thi tốt nhất.

Đăng ký KỲ HỌC MÙA THU:
Đăng Ký

Khoá Học

Luyện thi IELTS/TOEFL

placeholder+image

Học sinh ứng tuyển vào các trường Trung học Nội trú và Đại học hàng đầu ở nước ngoài cần phải hoàn thành bài thi TOEFL hoặc IELTS […]

Luyện thi SAT / SSAT

placeholder+image

SSAT: Học sinh ứng tuyển vào các trường Trung học Nội trú và Đại học hàng đầu ở Mỹ cần hoàn thành bài thi SSAT […]

Gia sư môn học

placeholder+image

Bài thi SSAT Subject, Advanced Placement (AP), International Baccalaureate (IB): Cố vấn của chúng tôi sẽ giúp học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra các môn học […]