Dành cho Khối 5 - 9

Cấp THCS & THPT

Học sinh THCS và THPT đang trong giai đoạn cần tập trung chủ yếu vào học thuật, khám phá các sở thích, đam mê và ứng phó với các tình huống xã hội. Chương trình chú trọng vào việc tăng cường các kỹ năng học tập và lãnh đạo. Trong suốt học kỳ, học sinh sẽ học tập cùng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp để thành thạo kỹ năng đọc, viết và tư duy phản biện.

Đăng ký KỲ HỌC MÙA THU:
Đăng Ký

Khoá Học

Viết Học thuật/ Sáng tạo (Ink)

placeholder+image

Chương trình Ink của chúng tôi tập trung vào kỹ năng viết văn bản học thuật, sáng tạo và văn miêu tả; được thiết kế […]

Tranh biện (Debate)

placeholder+image

Chương trình tranh biện của Point Avenue đặt mục tiêu phát triển các nhà lãnh đạo tương lai và củng cố khả năng tư duy phản biện, hợp tác, diễn đạt và […]

Kỹ năng sống (Forge)

placeholder+image

Khoá học Forge tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện kỹ năng sống, và thiết lập mục tiêu […]

Đọc hiểu/ Tư duy (Pages)

placeholder+image

Tập trung vào kỹ năng đọc hiểu và tư duy phản biện; được thiết kế cho những học sinh có nhu cầu tăng cường khả năng đọc hiểu […]